Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Sledování potravinových ztrát a potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci

Číslo úkolu: 4123

Odpovědný řešitel: Ing. Marcela Kormaňáková, Ph.D., od 2.6.2021 Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Spoluřešitelé: pracovníci odd. 1122

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Cílem tohoto TÚ je prohloubení informační základny v oblasti potravinového odpadu v České republice v oblastech nepokrytých ve výstupu TÚ předchozího roku.  Metodická část byla v obecné rovině již rozpracována v předchozích letech. Informační základna bude dle dostupných dat dále rozšiřována. V roce 2021 bude projekt zaměřen zejména na:

a)      potravinové ztráty a potravinový odpad ve výrobně spotřebním řetězci: revize zdrojů pro hlášení dle struktury Prováděcího rozhodnutí EK 2019/2000; 

b)      zmapování veřejných iniciativ ke snížení potravinových ztrát a odpadu v ČR s podporou rezortu zemědělství;

c)      snížení potravinových ztrát prostřednictvím chytrých obalů – zmapování stávající praxe.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: září 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě