Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Sledování a analýzy vlastních nákladů a rentability vybraných zemědělských komodit

Číslo úkolu: 4232

Odpovědný řešitel: Ing. Jan Boudný

Spoluřešitelé: Ing. Marcela Remešová, DiS Ing. Bohdana Koláříková Janotová, DiS, Ing. Kristýna Jochymková, Ing. Terézia Vančová

Odpovědný pracovník: Ing. Dan Král, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a)      Zpracování vlastních nákladů výrobků zemědělské prvovýroby za rok 2020 a analýza vývoje nákladovosti na základě šetření vybraného souboru zemědělských podniků (dlouhodobý úkol řešený ÚZEI).

b)      Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování jabloní, slivoní, višní a jahod, cibule, hlávkového zelí, mrkve, rajčat a ostatních dostupných druhů zeleniny, bílkovinných plodin, cukrové řepy, brambor na výrobu škrobu, konzumních brambor.

c)      Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování chmele v ČR na základě výběrových šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků

d)      Sledování a analýza nákladů a rentability pěstování révy vinné v ČR na základě výběrových šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků

Výstupy tematického úkolu budou zohledňovat případná doporučení, která vzniknou v rámci pracovních skupin k jednotlivým komoditám.

Struktura a termíny výstupů

1.      Ekonomika pěstování chmele v ČR - odhad pro rok 2020.

Termín: květen 2021

2.      Náklady vybraných zemědělských výrobků za rok 2020 včetně jabloní, slivoní, višní a jahod, cibule, hlávkového zelí, mrkve, rajčat (tabulkový výstup)

Termín: září 2021

3.      Ekonomika pěstování chmele v ČR – skutečnost za rok 2020

Termín: říjen 2021

4.      Analýza úrovně nákladů hlavních výrobků rostlinné a živočišné výroby a jejich vývoje v období 2016-2020

Termín: listopad 2021

5.      Ekonomika pěstování révy vinné v ČR – skutečnost za rok 2020

Termín: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě