Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Sběr dat z odvětví akvakultury v ČR za rok 2019

Číslo úkolu: 4307

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Národní zpravodaj pro akvakulturu

Spoluřešitelé: pracovníci samostatného oddělení Datové zdroje, 1201

Odpovědný pracovník: Ing. Ota Zajíček, MBA

Věcný obsah úkolu

a)      Organizování sběru dat podnikatelských subjektů v rybářství za rok 2019. V České republice budou shromažďovány hospodářské údaje.

b)      Tvorba datových výstupů na základě odborných analýz dle požadavků MZe

c)      Vykonávání funkcí Kontaktního pracoviště ČR v duchu nařízení Rady EU 1004/2017 spojené s činnostmi kontaktního místa pro výměnu informací v této oblasti mezi Komisí a členskými státy.

Struktura a termíny výstupů

Termíny výstupů:

·       Potvrzení o předání dat na EK za rok 2019

·       Datový výstup předaných dat na EK za rok 2019

T: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě