Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství

Číslo úkolu: 4302

Odpovědný řešitel: Ing. Ing. Jana Macháčková

Spoluřešitelé: pracovníci úseku Kontaktní pracoviště FADN

Odpovědný pracovník: Ing. Jana Macháčková

Věcný obsah úkolu

Definování reprezentativního souboru ekonomických ukazatelů vnitropodnikové situace jednotlivých odvětví produkce ekologicky hospodařících podniků.

Zjištění reálné hodnoty produktivity ekologického zemědělství v ČR, zjištění podílu zemědělské produkce ekofarem.

Hodnocení ekonomické situace ekologických podniků ČR a EU, komparace s konvenčními zemědělskými podniky ČR.

Zjištění tržeb v ekologickém zemědělství dle jednotlivých výrobních zaměření (chov skotu BTPM, produkce mléka, ovocnářství, zelinářství, polní produkce, chov ovcí a koz).

Struktura a termíny výstupů

Celková zemědělská produkce ekologických farem ve vztahu k celkové výměře ekologických farem a k celkové zemědělské produkci ČR, tržby v ekologickém zemědělství, porovnání se situací konvenčně hospodařících farem. Interpretace zjištěných dat.

- termín výstupu: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě