Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2020

Číslo úkolu: 4223

Odpovědný řešitel: Ing. Josefina Menzlová

Spoluřešitelé: Ing. Markéta Bříšková, Ing. Helena Sekavová

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

- Postavení ČR v agrárním obchodu EU.

- Analýza vývoje českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) s třetími zeměmi a vnitrounijního obchodu s ostatními členy EU v roce 2020 v porovnání s průměrem předchozích pěti let.

- Vyhodnocení strukturálních změn dovozu, vývozu a bilance AZO ČR.

- Vývoj AZO ČR je hodnocen z teritoriálního i komoditního pohledu a rovněž i z hlediska podílu nezpracovaných/ zpracovaných výrobků.

- Součástí informační studie je posouzení konkurenceschopnosti českého agrárního exportu (prostřednictvím dvou forem ukazatelů RCA).

Struktura a termíny výstupů

1 souhrnná informační publikace

Termíny kontrolní:

březen 2021 (předběžná konzultace k výstupu)

Termíny výstupů:

červen 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě