Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Redakční práce na vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola

Číslo úkolu: 4417

Odpovědný řešitel: Mgr. Michal Petřík

Spoluřešitelé: -

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

1)     Příprava 10 čísel časopisu (o rozsahu 24-32 stran)

a)     Zajištění příspěvků – článků, podkladů od autorů – či tvorba příspěvků vlastních ze zúčastněných aktivit a dalších získaných materiálů

b)     Komunikace s autory, dopisovateli

c)     Aktivní účast na akcích škol a dalších odborných aktivitách

d)     Zpracování textů – odborně, gramaticky, stylisticky, technicky

e)     Případná konzultace s redakční radou, s dalšími odborníky

f)      Výběr článků a fotografického materiálu do jednotlivých rubrik

g)     Zajištění fotografií

h)     Spolupráce s technickou redaktorkou při sazbě

2)     Zadání propagačních a povinných výtisků k tisku, jejich rozeslání

a)     Propagace časopisu (např. formou soutěží a anket)

b)     Zpřístupnění časopisu a jeho distribuce.

c)     Zpracování autorských honorářů

d)     Svolávání, zajištění a vedení redakční rady (2x ročně)

e)     Technické zabezpečení vydávání odborného časopisu Zemědělská Pôdohospodárska škola (redakční činnosti vykonávány v odboru Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly)

f)      Administrace a rozvoj webu www.zemedelskaskola.cz

g)     Správa a rozvoj účtu na sociální síti (Instagram)

h)     Pořádání odborných a kulturních akcí, výstav, přednášek apod. – včetně zajištění občerstvení a výroby propagačních předmětů

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: 3/2021

Termíny výstupů: 7/2021,1/2022

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě