Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Příprava inovačních projektů s cílem aktualizace rezortních strategií a rozvoje agrárního sektoru

Číslo úkolu: 4107

Odpovědný řešitel: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Spoluřešitelé: Pracovníci ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a)      revize řešených témat v rámci rezortu i praxe

b)      revize strategických dokumentů MZE

c)      vyhledávání inovačních projektů a témat k jednotlivým strategickým dokumentům

d)      analýza strategických směrů EU a jejich dopad na strategie České republiky

e)      vyhledávání témat v zahraničí, úspěšných projektů, výzkumu a projektů implementovaných v praxi, přenos na podmínky ČR

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní:

6/2021 – průběžná zpráva

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol):

12/2021 - zpráva o plnění úkolu

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě