Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Predikce vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit zemědělské produkce v roce 2020 a 2021

Číslo úkolu: 4239

Odpovědný řešitel: Ing. Bohdana Koláříková Janotová, DiS

Spoluřešitelé: Ing. Marcela Remešová, Ing. Kristýna Jochymková, Ing. Terézia Vančová, Ing. Jan Boudný, RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Ing. Ida Zedníčková, Ing. Iveta Bošková, Ing. Hana Baudisová, Ing. Josefina Menzlová, Tamara Rudinskaya, Ph.D., Ing. Dan Král, Ph.D., Ing. Veronika Kohoutová., Mgr. Jan Pokorný, Václava Peřinová

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Zpracování predikce vývoje vlastních nákladů nákladové rentability a souhrnné rentability vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby a sledování trendů v živočišné výrobě.

Predikce nákladů za rok 2019 a 2020 vychází z vývoje indexů cen vstupů do zemědělství (průměr od počátku roku 2019, stejné období předchozího roku = 100 a v jednotlivých čtvrtletích 2019, kdy předchozí období = 100). Pro odhadované období budou použity hektarové výnosy, užitkovost zvířat a realizační ceny na základě údajů ČSÚ, či jiných dostupných reprezentativních zdrojů. S využitím podkladů z výše uvedených zdrojů bude vypočtena nákladová rentabilita. Podpory budou ve výpočtu souhrnné rentability zohledněny na základě výsledků modelu AGRPOL-3, který je v ÚZEI neustále vyvíjen.

Výstupy tematického úkolu budou zohledňovat případná doporučení, která vzniknou v rámci pracovních skupin k jednotlivým komoditám.

Struktura a termíny výstupů

a) odhad za rok 2020 – hlavní výkony RV a ŽV včetně zpracovaní metodiky odhadu nákladů a výnosů

Termín: únor 2021

b) odhad za 1. čtvrtletí 2021 – hlavní výkony ŽV

Termín: květen 2021

c) odhad za 2. čtvrtletí 2021 – hlavní výkony RV a ŽV

Termín: srpen 2021

d) odhad 3. čtvrtletí 2021 – hlavní výkony RV a ŽV

Termín: listopad 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě