Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Podpory v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC)

Číslo úkolu: 4237

Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Kučera

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., od 1.9.2021 Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

ČÁST I:

A.   Dopad vymezení ANC platného od roku 2018 do ekonomiky podniků a vliv ANC plateb na ekonomiku podniků.  Farmy budou seskupeny do následujících kategorií:

-          podle zařazení do ANC (H, O, S, N vyřazované a N do r. 2018 nezařazené) 

-          podle faremního systému

-          podle zatravnění

-          podle výrobního zaměření

-          podle velikosti

B.   Dále bude provedeno porovnání vlivu výše sazby dle faremních systémů na změnu hospodaření podniků v roce 2021, a to na základě:

-          počtu podniků v rozdělení na FS ŽV a FS RV,

-          počtu VDJ započítávaných hospodářských zvířat v rozdělení na FS ŽV a FS RV,

-          výměry obhospodařované ve FS ŽV a FS RV a

-          intenzity chovu započítávaných hospodářských zvířat v rozdělení na FS ŽV a FS RV

C.  Aktualizace kalkulačky plateb ANC vč. degresivity. V případě, že budou dostupná relevantní data a podklady vycházejících z výstupů TÚ č. 11/2019 (Příprava strategického plánu SZP na období 2021-2027 a souvisejících podkladů) k vymezení skutečného zemědělce a propojenosti podniků, budou tyto parametry promítnuty do kalkulačky plateb ANC.

ČÁST II:

Analýza dosavadního působení LFA/ANC pro hodnocení opatření ANC.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: 3.Q 2021

Termíny výstupů: 31. 12. 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě