Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Podpora resortního odborného vzdělávání

Číslo úkolu: 4433

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Bc. Jana Pudilová

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

a)     Ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými ústavy, odbornými společnostmi a svazy s rezortním zaměřením připravit a realizovat 2 semináře/webináře případně exkurzi k transferu poznatků z oblasti vědy a výzkumu do praxe pro střední odborné školy s rezortním zaměřením. K seminářům budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

b)     Spolupráce na nových metodách vyučování, tvorba e‑learningových kurzů pro učitele resortních středních odborných škol a pro potřeby dalšího vzdělávání dospělých; témata budou specifikována podle priorit MZe a dle požadavku pedagogů (2 e-learningové kurzy).

c)     Vzdělávání pedagogů prostřednictvím vytvořených e‑learningových kurzů.

d)     Zajištění odborného vzdělávání:

1 seminář (případně webinář) pro lektory kurzů u subjektů pověřených MZe pro další vzdělávání v oblasti získávání odborné způsobilosti v ochraně rostlin. K seminářům budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

e)     Činnost organizačního garanta kurzů obecných zemědělských činností a z toho vyplývající vzdělávací a dohledová činnosti ve spolupráci s MZe ve školách.(zjištění stavu u 4 kurzů obecných zemědělských činností)

f)      Účast na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.

g)     Spolupráce s Trvalou vzdělávací základnou MZe.

h)     Spolupráce na tvorbě Koncepce vzdělávání na období 2021-2026 a plnění úkolů z ní vyplývajících. .

i)      Spolupráce s MZe při akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby vzdělávání PRV, vzdělávání garantů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce PRV 2014 - 2020 (Kurz Posilování pedagogických kompetencí lektorů). Vedení seznamu garantů. Ke kurzům budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb. (2 kurzy posilování pedagogických kompetencí lektorů – termín dle požadavku MZe)

j)      Specifikace a případná konkretizace vzdělávacích aktivit bude prováděna na pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů.

k)     Aktualizace webových stránek ÚZEI - www.agronavigator.cz tvořící informační podporu pro vzdělávání, poradenství a rozvoj venkova.

l)      Zajištění provozu a aktualizace interaktivní mapy ČR se školami

m)   Obsahově a organizačně zajistit realizaci 10 odborných přednášek na středních zemědělských školách

n)     Témata budou specifikována dle požadavku MZe a středních zemědělských škol

-        Zajištění kvalitních lektorů pro prezentaci odborných témat

-        Zajištění exkurze pro žáky středních odborných škol na vysokých školách včetně občerstvení

o)     Zřízení katalogu učitelů odborných předmětů středních zemědělských škol s cílem posílit transfer znalostí a informací.

p)     Podpora vzdělávání pracovníků oddělení Vzdělávání a poradenství

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a-p)

Termín: červenec 2021, leden 2022

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě