Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Podpora opatření pro životní prostředí SZP – rozvoje venkova

Číslo úkolu: 4105

Odpovědný řešitel: Ing. Ing. Michaela Čapková, DiS.

Spoluřešitelé: Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., Ing. Jana Babáčková, Ing. Sabina Warthová, Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Jakub Kučera, Ing. Lucie Podzemná

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., od 1.9.2021 Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Úkol bude zaměřen na přípravu dat a získávání dalších znalostí (podkladů) pro podporu řízení a hodnocení následujících environmentálně cílených opatření PRV 2014–2020 (včetně získání dat potřebných pro přípravu nastavení intervencí ve Strategickém plánu SZP po roce 2020 včetně zcela nových intervencí a doplňkových plateb):

·         Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)

·         Ekologické zemědělství (EZ)

·         Podpory v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (Natura 2000)

·         Agrolesnické systémy

 

1.   Posouzení vlivu vývoje nákladů a cen výrobců na ekonomickou situaci podniků, které byly ovlivněny vstupem a účastí ve vybraných opatřeních a titulech. Aktualizace zdrojových dat pro výpočet kalkulace újmy.

2.   Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná.

3.   Podpora případných aktualizací odpovídajících NV.

4.   Součinnost při nastavení podmínek a kalkulace plateb pro specifická témata nebo oblasti (platby za výsledek, závazky v oblastech OPVZ apod.)

Struktura a termíny výstupů

Termín kontrolní: 31. 3. 2021

Termíny výstupů:

prosinec 2021 – závěrečná zpráva

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě