Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Podpora implementace strategie resortu v oblasti přírodních a lidských zdrojů

Číslo úkolu: 4109

Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Jan Drlík, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., od 1.9.2021 Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

1. Doplnění časových řad odpovídajících ukazatelů.

2. Vyhodnocení postupu plnění Strategie MZe 2030 v oblasti lidských zdrojů a poskytování veřejných statků, týkajících se přírodních zdrojů za období 2015–2020 ve vztahu k horizontu 2020 s identifikací příčin úrovně plnění odpovídajících ukazatelů.

3. Návrh případných úprav definic ukazatelů a jejich cílových hodnot s odpovídajícím zdůvodněním.

Struktura a termíny výstupů

1. Vyhodnocení postupu plnění Strategie MZe 2030 (viz bod 1 věcného obsahu úkolu)

2. Návrh úprav ukazatelů.

Termín: 10. prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě