Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Podpora implementace AKIS (Transfer znalostí a praktik k zavedení zemědělských a lesnických opatření na omezení dopadů změny klimatu a následků sucha)

Číslo úkolu: 4428

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Ing. Marta Mrnuštík Konečná, odbor 1010

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

a)      Pokračování činnosti pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu a omezování dopadů sucha. V roce 2021 se uskuteční 3 jednání. K jednáním budou zajištěny odpovídající prostory včetně občerstvení a dalších služeb.

b)      Ve spolupráci s odbornými organizacemi (např. Český spolek pro agrolesnictví) vytvoření instruktážního videa na téma agrolesnictví s praktickými ukázkami a odborným komentářem.

c)      Odborný seminář/webinář pro lektory (školení školitelů). Obsah semináře bude založený na doporučení aktérů AKIS. K jednáním budou zajištěny odpovídající prostory včetně občerstvení a dalších služeb.

d)      Regionální odborné semináře s ukázkami úspěšných příkladů z praxe pro vlastníky půdy, zemědělce a odbornou veřejnost. Uskuteční se 6 seminářů. K seminářům budou zajištěny odpovídající prostory včetně lektorů, občerstvení a dalších služeb.  

e)      Realizace 3 edukačních setkání pro děti s cílem osvěty koloběhu vody a následnými praktickými ukázkami a činnostmi. K setkáním budou zajištěny odpovídající prostory včetně pomůcek, lektorů, občerstvení a dalších služeb.  

f)       Tvorba webové aplikace pro širokou veřejnost. Aplikace bude sloužit pro vypočítaní osobní vodní stopy, s praktickými radami a tipy na úsporu vody.  

Struktura a termíny výstupů

Termíny výstupů: červenec 2021, leden 2022

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě