Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020

Číslo úkolu: 4220

Odpovědný řešitel: Ing. Mgr. Lucie Rádlová

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Jan Boudný, Ing. Kristýna Jochymková

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., od 1.9.2021 Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Úkol bude zaměřen na podporu řízení a hodnocení tohoto opatření PRV 2015-2020.

Obsahem úkolu bude:

1. Analýza a vyhodnocení působení opatření do sektoru prasat a sektoru mléčného skotu.

2. Doplnění baseline opatření.

3. Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná.

Struktura a termíny výstupů

Termín: prosinec 2021 - závěrečná zpráva

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě