Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Pasportizace oborových dat resortu MZe

Číslo úkolu: 4304

Odpovědný řešitel: Ing. Ota Zajíček, MBA

Spoluřešitelé: Ing. Václava Lamačová

Odpovědný pracovník: Ing. Ota Zajíček, MBA

Věcný obsah úkolu

Zpracování specifikace parametrů softwarového nástroje pro Data Governance vhodného pro resort MZe včetně požadavků na nutné vedlejší služby související se zavedením nástroje. Výstup bude podkladem pro zpracování marketingového průzkumu a podkladem pro přípravu veřejné zakázky.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní:

Podklady pro marketingový průzkum cen SW nástroje pro realizaci Data Governace v resortu MZe za oblast požadovaných vlastností SW a jeho funkcionalit.

Podklady pro zadání veřejné zakázky na dodání SW nástroje pro realizaci Data Governance v resortu MZe za oblast požadovaných vlastností SW a jeho funkcionalit.

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol): 31. 12. 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě