Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Panorama potravinářského průmyslu

Číslo úkolu: 4137

Odpovědný řešitel: JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Martin Plášil, Ph.D., Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

-        Vypracování Panoramy potravinářského průmyslu v členění CZ NACE 10 Výroba potravinářských výrobků a CZ NACE 11 Výroba nápojů a dále v oborovém členění výroby potravinářských výrobků dle CZ NACE 10.1 až 10.9.

-        Zpracování komentáře výroby sladu, alkoholických nápojů a nealkoholických nápojů.

-        Vypracování studie vychází z metodiky MPO a databáze připravené tímto resortem pro Panoramu zpracovatelského průmyslu.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní: srpen 2021

Termín výstupu (zde vyžadován předávací protokol): říjen 2021

(Termín výstupu je podmíněn předáním databáze MPO do června 2021)

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě