Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Oceňování zemědělského půdního fondu

Číslo úkolu: 4214

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Václav Hofman, Ing. Petr Derenik

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Ocenění zemědělského půdního fondu a navazující ekonomické hodnocení rentability výroby. Aktualizuje se ocenění současného systému bonitace půdy. Výsledky jsou určeny pro návrh ocenění zemědělského půdního fondu v souladu s vyhláškou č. 441/2013 Sb. a pro úkoly spojené se stanovením ANC.

Struktura a termíny výstupů

1. Návrh ocenění BPEJ podle aktuální potřeby státní správy

Termín kontrolní: červenec 2021

Termín: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě