Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Názory spotřebitelů a maloobchodu na posílení udržitelné výroby potravin

Číslo úkolu: 4126

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Čerkasov

Spoluřešitelé: Ing. Jan Huml, Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová, Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Ilona Mrhálková

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Věcný obsah úkolu navazuje na TÚ 66/4126 – „Kupní chování spotřebitele – segmentace trhu a vnímaná kvalita potravin“ a na TÚ 41/4126 – “Vliv kvalitativních charakteristik u vybraných potravin na kupní chování spotřebitele a jeho ochotu zaplatit“. Kupní chování spotřebitele souvisí s nabídkou potravin na trhu. Obecně platí, že současný spotřebitel se stále více zajímá o kvalitativní parametry nabízených potravin, ze kterých můžeme jmenovat, původ, certifikace kvality, složení, výživové hodnoty, ale také fyzickou dostupnost. Rovněž se v hledáčku zájmu spotřebitelů objevují i otázky o způsobu výroby a jejich dopadu na životní prostředí potažmo na udržitelný způsob výroby vstupní suroviny, na vlastní zpracování, distribuci, ale také například na recyklaci obalů a, sice zatím v omezené míře, další možné využití nespotřebovaných potravin. V souvislosti se strategiemi EU se očekává zvýšení nabídky potravin z udržitelné produkce a zvýšení jejich spotřeby. Cílem výzkumu je poodhalit vztah nabídky a spotřeby potravin z udržitelné produkce v prostředí českého trhu.  Výzkum bude proveden ve dvou základních rovinách.

1. Zjištění názorů konečných spotřebitelů na relevantní kvalitativní parametry marketingového mixu (produkt, distribuce cena, propagace) vybraných potravin vyráběných postupy, které jsou v souladu s podmínkami trvale udržitelného rozvoje.

2. Zjištění názorů vybraných představitelů obchodu na potraviny splňující podmínky trvale udržitelného rozvoje. 

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní:

4/2021 – metodika výzkumu

9/2021 – rozpracovaná analýza získaných dat

Termíny výstupů:

12/2021 – podrobná zpráva o výsledcích šetření

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě