Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Národní databáze složení potravin - Centrum pro národní databázi složení potravin

Číslo úkolu: 4411

Odpovědný řešitel: Ing. Marie Macháčková

Spoluřešitelé: Mgr. Jan Doboš, Mgr. Tereza Lančová – odd. 1012

Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Doboš

Věcný obsah úkolu

a)     Generování nových dat získaných analýzou potravin a dokumentace nových dat podle mezinárodního standardu EuroFIR.

b)     Kompilace dat pro výběrovou matici, včetně dokumentace jednotlivých datových bodů v režimu úplné dokumentace hodnoty podle mezinárodního standardu EuroFIR.

c)     Hodnocení receptur pro Příručku o výpočtu výživové hodnoty pro provozovatele potravinářských podniků

d)     Propojení on-line databáze s informačními systémy EuroFIR.

e)     Správa a aktualizace on-line DB složení potravin.

f)      Zajištění činnosti kontaktního místa pro spolupráci s mezinárodními sítěmi EuroFIR, EUROFOODS, INFOODS.

g)     Spolupráce s výrobci v oblasti sběru dat.

h)     Administrace Centra.

i)      Propagace DB složení potravin (účast na výstavách, veletrzích, odborných seminářích, konferencích, pořádání odborných přednášek apod. – včetně zajištění občerstvení a výroby propagačních předmětů)

Struktura a termíny výstupů

Jednotlivé fáze tematického úkolu:

Termíny výstupů:

Průběžná zpráva červen 2021

Závěrečná zpráva s konečným vyhodnocením

Kopie subdodavatelských faktur

T: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě