Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

Číslo úkolu: 4226

Odpovědný řešitel: Ing. Markéta Bříšková

Spoluřešitelé: Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Hana Baudisová, Ing. Matěj Valenta, Ing. Josefina Menzlová, Ing. Martin Plášil, Ph.D., Ing. Ivana Dolanová, Ing. Jana Babáčková, Ing. Sabina Warthová

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

1.   Vypracovat podklady ke každoročnímu monitoringu a hodnocení podpor pro OECD s rozšířením v oblasti podpor obecných služeb (vč. el. zaslání na MZe).

2.   Vypracovat pozice k materiálům pracovních orgánů OECD, na jejichž činnosti ÚZEI participuje + v případě osobní účasti též zprávy z jednání těchto pracovních orgánů (včetně úkolů s termíny, které vyplynou z jednání).

3.   Zpracovat dotazníky OECD podle aktuálních požadavků.

Všechny úkoly zpracovat v českém i anglickém jazyce.

Struktura a termíny výstupů

Ad 1 – leden 2021 - „Zemědělská politika ČR v období let
2019 - 2020“

Ad 2 – pozice je odevzdávána tři pracovní dny před jednáním, zpráva do 10 pracovních dnů po jednání

Ad 3 – průběžně v roce 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě