Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

Číslo úkolu: 4435

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Otakar Krištoufek, odbor 1010

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

Jednotlivé fáze funkčního úkolu:

a)         Vyhodnocení studia 10. kola e learningového kurzu

(10. skupina inspektorů, 80 účastníků – studium od 1. října 2020 do 30. dubna 2021)

T: červen 2021

b)         Vystavení certifikátů úspěšným absolventům 10. kola e learningového kurzu

T: červenec 2021

c)         Roční aktualizace 15 modulů stávajícího e learningového kurzu

T: září 2021

d)         Příprava a zahájení 11. kola e learningového kurzu

(11. skupina inspektorů, 80 účastníků - studium od 1. října 2021 do 30. dubna 2022),

T: září 2021

Struktura a termíny výstupů

2x účast na kontrolních dnech

Termín: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě