Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin, e-learningový kurz

Číslo úkolu: 4432

Odpovědný řešitel: Ing. Olga Králíková Svobodová

Spoluřešitelé: Ing. Daniela Doudová, odbor 1010

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek, od 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová

Věcný obsah úkolu

a)      Realizace setkání konzultačního týmu k níže uvedeným aktivitám / kontrolní dny TÚ, min. 2x za rok

T: Průběžně

b)      Dokončení schvalovací doložky MŠMT pro díl B :

·         elektronickou učebnici pro žáky 2. st. ZŠ k výukovému programu „Výživa ve výchově ke zdraví“, vč. pracovních listů,

T: do 15. 06. 2021

c)      Průběžné úpravy e-learningového kurzu „Výživa ve výchově ke zdraví“.

T: do 15. 12. 2021

d)      Zahájení realizace pátého kola školení pro žáky středních škol na šk. rok 2021/2022 formou
e-learningového kurzu.

T: od 1. 10. 2021

e)      Zajištění 20 přednášek pro spotřebitele na téma „Bezpečnost potravin v ČR, prevence onemocnění z potravin a zdravá výživa“ s provázaností na výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“.

f)       účast na akcích: Země živitelka 2021 a Za tajemstvím potravin 2021.

Struktura a termíny výstupů

Ukončení prací do 31. 12. 2021.

Kontrolní dny 2/rok.

Roční souhrnná zpráva

Termín: 31. 1. 2022.

Základní struktura zprávy:

  stručné zhodnocení plnění TÚ a vyjádření k neuskutečněným aktivitám,

  kopie zápisů z kontrolních dnů

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě