Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Implementace a komunikace víceúrovňové strategie resortu využitím metody Balanced Scorecard - podíl ÚZEI na celkové konstrukci a naplňování metody ve vybraných

Číslo úkolu: 4112

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků ÚZEI

Odpovědný pracovník: Ing. Dan Král, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

1.     Vyhodnocení postupu plnění Strategie MZe 2030 v oblasti zemědělství a potravinářství za období
2015–2020 ve vztahu k horizontu 2020 v pojetí a struktuře dohodnuté v rámci příslušného TÚ v roce 2016.

Struktura a termíny výstupů

1.     Vyhodnocení postupu plnění Strategie MZe 2030 v oblasti zemědělství a potravinářství za období 2015–2020 ve vztahu k horizontu 2020

T: červen 2021 (v souladu s termíny zpracování Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2020).

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě