Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Grafické a redakční práce tiskových materiálů Odboru bezpečnosti potravin - 18110

Číslo úkolu: 4522

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Minář

Spoluřešitelé: Ing. Stanislav Doležal, Alena Schmidtová, Ing. Pavel Nový

Odpovědný pracovník: Ing. Stanislav Doležal

Věcný obsah úkolu

-        Grafické zpracování tiskových výstupů, zpracování grafů a tabulek pro prezentace 18110 mimo a včetně plánu publikačních činností MZe na rok 2021 a materiálu MCL    a RASFF za rok 2020

-        Grafické zpracování a realizace prezentačních posterů 18110

-        Grafické zpracování dodaných materiálů pro umístění na webové aplikace bezpecnostpotravin.cz, viscojis.cz, viscojis.cz/teens

-        Technické zabezpečení realizovaných seminářů, přednášek a prezentačních akcí odboru 18110 (max. 8 akcí/rok)

-        Tvorba multimed. výstupů audio/video (max. 2 /rok) a kopií materiálů na datových nosičích (do 500 ks/rok)

-        Administrativní práce při realizaci jednotlivých aktivit a účast na 2 kontrolních dnech TÚ

Struktura a termíny výstupů

Průběžně plnění po celý rok dle aktuálních požadavků

Termíny kontrolní: zápis z kontrolních dnů 2x

Termíny výstupů: Předávací protokol za rok 2021, termín – 31. leden 2022

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě