Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Činnosti spojené s funkcí Národního zpravodaje pro akvakulturu ČR

Číslo úkolu: 4308

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Národní zpravodaj pro akvakulturu

Spoluřešitelé: Ing. Václava Lamačová, samostatné oddělení Datové zdroje, 1201

Odpovědný pracovník: Ing. Ota Zajíček, MBA

Věcný obsah úkolu

·       Koordinace činností spojených s funkcí Národního zpravodaje pro akvakulturu ČR a vykonávání funkce kontaktního místa Národního zpravodaje pro akvakulturu ČR.

·       Příprava a tvorba Pracovního plánu pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury ČR (Czech Republic Work Plan for data collection in the fisheries and aquaculture sectors) v souladu s cíli Společné rybářské politiky.

·       Koordinace realizace Pracovního plánu pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury ČR (Czech Republic Work Plan for data collection in the fisheries and aquaculture sectors).

Struktura a termíny výstupů

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol):

    Výroční zpráva činností roku 2020 (Annual Report 2020) schválená odborem 16230 MZe.   T: červen 2021

    Zápis z jednání k realizaci Pracovního plánu pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury ČR. T: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě