Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Certifikační činnost – poradenské subjekty

Číslo úkolu: 4103

Odpovědný řešitel: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. (od. 1.7.2021 Ing. Olga Králíková Svobodová)

Spoluřešitelé: tři zaměstnanci Certifikačního orgánu

Odpovědný pracovník: Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a.      Provádění certifikačního procesu poradenských subjektů včetně vydávání certifikátů o splnění požadavků na poskytování poradenské služby v souladu s certifikačním schématem (dále jen „certifikát“).

b.      Řešení odvolání proti průběhu nebo výsledkům certifikačního procesu.

c.      Dohled na správné použití vydaných certifikátů.

d.      Odnětí certifikátů.

e.      Provádění pravidelných dozorů.

f.       Doložení podrobných statistik a vyhodnocení k bodům a) – e) dle struktury a termínů výstupů.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní:

5/2021, 11/2021

Termíny výstupů:

7/2021 - zpráva o plnění úkolu (předávací protokol)

1/2022 - zpráva o plnění úkolu (předávací protokol)

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě