Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Analýza souladu rostlinné a živočišné výroby

Číslo úkolu: 4243

Odpovědný řešitel: Ing. Václav Voltr, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Martin Hruška, Ing. Václav Hofman

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Zpracování analýzy souladu rostlinné a živočišné produkce, zejména ve vztahu k úrodnosti půdy na základě přísunu organické hmoty ze živočišné produkce.

Úkol by měl na základě stávajících a nových informací konkretizovat opatření pro zajištění dostatečné výživy půdy v souladu s potřebami hnojení organickou hmotou na základě požadavku na minimální přísun organických hnojiv do půdy s příslušným podílem statkových hnojiv. Úkol by měl zapracovat zejména komplexní otázky struktury rostlinné a živočišné výroby, jejich interakce, možnosti posílení plodin působících na zlepšení půdní struktury i na kvalitu krmivové základny. Úkol by se měl zabývat i formou zajištění organické hmoty z náhradních zdrojů, zejména kompostů.

Dosažené výsledky by měly být v rámci ČR konkretizovány na základě ekonomické analýzy stávající situace a navržených opatření ke zlepšení půdní úrodnosti.

Struktura a termíny výstupů

Návrh souladu rostlinné a živočišné produkce na základě zajištění dostatečného přísunu organické hmoty do půdy.

Termíny kontrolní: 30. 7. 2021

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol):

listopad 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě