Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Analýza podílu prodejů vybraných skupin potravin ve vybraných řetězcích podle země původu v členění ČR a zahraničí na spotřebitelských nákupech

Číslo úkolu: 4124

Odpovědný řešitel: RNDr. Ivan Foltýn, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Iveta Bošková, Ing. Ivana Dolanová, Ph.D., Ing. Matěj Valenta, Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Tamara Rudinskaya, Ph.D., Ing. Helena Sekavová, Ing. Ida Zedníčková

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

1. Měsíční vyhodnocování maloobchodních prodejů vybraných komodit z hlediska objemu a průměrných měsíčních cen podle formátu prodejů (TRH - trh celkem, HYPER – hypermarkety, SUPER – supermarkety, DISK – diskonty, STRED - střední a velké prodejny, MALE - malé prodejny) a v členění na zemi původu (ČR a zahraničí) a promoční a nepromoční prodeje. Země původu se určí dle informací o zemi původu potraviny uvedené při jejím uvádění na trh a v případě, že uvedena není dle země, ze které pochází její výrobce. Identifikace zemí původu bude provedena podle dostupných informací na obale u každého produktu, tj. nikoliv na základě čárového kódu. Sledované období prosinec 2019 až listopad 2020. Vyhodnocení bude dodáváno ve formě tabulkových výstupů se stručnými doprovodnými komentáři.

2. Zdroje údajů pro měsíční sledování výše uvedených potravin jsou ČSÚ, SZIF, MZe a PK ČR. Základní údaje vycházejí z:

1) z veřejně dostupných výkazů ČSÚ a MZe

2) z placených informací firmy vzešlé z veřejné soutěže ve vztahu ke komoditám 1-11(máslo, 82 %, balení 250 g, mléko konzumní trvanlivé polotučné, 1,5 % tuku, balení 1 l, jogurty bílý, Jogurt  ovocný, 3,0-10,0 % tuku, slepičí vejce čerstvá třídy A -hmotnostní skupina M, balení 10 ks, kuře chlazené kuchané (I. třída jakosti), balené, vepřová plec bez kosti, balená, cena za 1 kg, vepřová krkovice bez kosti, balená, cena za 1 kg, brambory konzumní pozdní, balené i nebalené, jablka konzumní, balená i nebalená)

Podrobnější pololetní analýzy podle metodiky TU 70 z roku 2017 na bázi stejných zdrojových údajů.

Uvedená realizace výstupu bude v případě, že se v rámci finančního limitu přihlásí zájemce ve veřejné soutěži a splní podmínky. V případě nepříznivého výsledku veřejné soutěže (žádný zájemce nebo vyšší cena) bude úkol upraven.

Struktura a termíny výstupů

Termíny kontrolní:

Měsíční sledování uvedených komodit a základní měsíční zpracování:

měsíční zpracování počínaje lednem 2020 v následujícím měsíci po získání zdrojových dat

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol):

Podrobné pololetní analýzy získaných dat

1. 08/2021 (za první pololetí 2021)

2. 12/2021 (za červenec až říjen 2021)

3. Rok 2022 (následující měsíc po získání dat za prosinec 20210) analýza za druhé pololetí 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě