Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Analýza nákladů a výnosů zemědělských komodit v ČR a ve vybraných členských zemích

Číslo úkolu: 4238

Odpovědný řešitel: Ing. Marcela Remešová, DiS.

Spoluřešitelé: Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Bohdana Koláříková Janotová, DiS, Ing. Kristýna Jochymková, Ing. Jan Boudný, Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D., Tamara Rudinskaya, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Analýza nákladů a výnosů vybraných zemědělských komodit (pšenice, řepka, ječmen, kukuřice na zrno, mléko, hovězí, vepřové maso) se srovnatelnými údaji sousedních zemí zapojených do mezinárodních sítí agri benchmark Cash Crop, agri benchmark Beef, InterPig a IFCN Dairy. Pro jednotlivé sítě je definována metodika pro sběr a zpracování dat, která umožňuje přímé srovnání nákladů a výnosů zapojených zemí.

U hlavních druhů okopanin, ovoce, zeleniny, chmele, drůbežího masa a vajec, zjistit dostupné informační zdroje o nákladech a výnosech těchto komodit v zahraničí, zpracovat je dle aktuální disponibility dat a dle možnosti rozvíjet další disponibilitu dat. Výstupem bude porovnání hlavních nákladových položek, výnosů, nákladové rentability a produkce za vybrané komodity.

Výsledky za vybrané komodity budou znázorněny graficky.

Struktura a termíny výstupů

Porovnání nákladů vybraných výrobků se srovnatelnými údaji sousedních zemí.
Termín: duben 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě