Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby potravin

Číslo úkolu:  4225

Odpovědný řešitel: Ing. Ilona Mrhálková

Spoluřešitelé:, Ing. Helena Sekavová, Ing. Ivana Dolanová

Odpovědný pracovník: Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a.   Vývoj spotřeby potravin vč. nutričního hodnocení, predikce spotřeby

b.   Mezinárodní srovnání spotřeby potravin, podíl zahraničních výrobků na celkové spotřebě

c.   Analýza příjmů a výdajů domácností, vývoj podílu vydání za potraviny, nápoje a tabák

d.   Vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb ve vazbě na spotřebu potravin, mezinárodní porovnání cenové hladiny potravinářských výrobků

e.   Analýza vývoje českého trhu s důrazem na nabídku potravinářského zboží a spotřebitelské preference

Struktura a termíny výstupů

Vliv ekonomických a sociálních faktorů na spotřebu potravin

Termín kontrolní: květen 2021

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol): červen 2021

Vývoj spotřeby potravin a predikce spotřeby, vývoj vnitřního trhu

Termíny kontrolní: říjen 2021

Termíny výstupů (zde vyžadován předávací protokol): listopad 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě