Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Aktualizace nákladů pro ověření sazeb dotačního programu 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat a aktualizace sazby dotačního programu 8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

Číslo úkolu: 4111

Odpovědný řešitel: Ing. Mgr. Lucie Rádlová

Spoluřešitelé: Ing. Jan Boudný, Ing. Kristýna Jochymková, Ing. Miluše Abrahamová

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., od 1.9.2021 Ing. Hana Šejnohová, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Jedná se o aktualizaci sazeb dotačních programu 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. Náklady pro ověření optimálního nastavení výše plateb budou aktualizovány s ohledem na vývoj cen vstupů do zemědělství, jejichž zdroje budou předem stanoveny v metodice TÚ.

S ohledem na konec platnosti notifikace DP 8.F.a) ke dni 31. 12. 2020, nové Pokyny ke státní podpoře v oblasti zemědělství na programovací období SZP 2021 – 2027 a požadavek ze strany profesních nevládních organizací ve věci přechodu popsaných úkonů na provádění samotnými chovateli, existuje poptávka ze strany MZe v souvislosti s výpočtem těchto úkonů a jejich vyjádření ve formě sazeb

Struktura a termíny výstupů

1.     Aktualizace sazeb dotačního programu  8.F.a) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

Termín výstupu: leden 2021.

2.     Aktualizace nákladů pro ověření sazeb dotačních programů 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

Termín výstupu: srpen 2021.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě