Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2021

Název úkolu:

Aktualizace analýzy současného stavu sběru dat a předávání informací v oblasti akvakultury v ČR

Číslo úkolu:  4306

Odpovědný řešitel: Ing. Ota Zajíček, MBA

Spoluřešitelé: pracovníci samostatného oddělení Datové zdroje, 1201, Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Národní zpravodaj pro akvakulturu

Odpovědný pracovník: Ing. Ota Zajíček, MBA

Věcný obsah úkolu

a) Aktualizace analýzy současného stavu sběru dat z oblasti akvakultury v ČR (MZe, Krajské úřady, Státní veterinární správa, Rybářské sdružení, Finanční správa, ČSÚ apod.) z TÚ18/2020 pro období roku 2021

b) Aktualizace návrhu jednotné koncepce pro podporu digitalizace předávání dat v oblasti akvakultury ve vazbě na návrh webového portálu zaměřeného na oblast akvakultury.

Struktura a termíny výstupů

Termíny výstupů:

·           Aktualizace analýzy současného stavu předávání dat a její prezentace (odboru 16230 a 14120 MZe)

·           Aktualizace návrhu jednotné koncepce pro podporu digitalizace předávání dat v oblasti akvakultury ve vazbě na návrh webového portálu zaměřeného na oblast akvakultury a její prezentace (odboru 16230 a 14120 MZe)

T: prosinec 2021

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě