Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

INFORMACE K PROJEKTŮM

Rozdělení interních projektů do kategorií

1281

Oportunitní náklady zemědělských podniků ve FADN

1122

Faktory ovlivňující výkonnost farem polní výroby – vyhodnocení v návaznosti na činitele SZP

1126

Malý zemědělec na českém venkově II.: Případová studie u farem od 1 do 5 ha

1113

Generační obměna vedoucích pracovníků v českém zemědělství

1294

MASO IV – mezigenerační pohled na atributy kvality při nákupu masa a masných výrobků

1133

Zemědělské školství jako zdroj pracovních sil v zemědělství

1134

Obraz zemědělství u české veřejnosti

1110

Matematické modelování ekonomických a ekologických procesů v agrárním sektoru, zejména s ohledem SZP 2020+

1115

Alternativy řízení rizik v českém zemědělství v kontextu SZP 2020+

1135

Udržitelnost zemědělské produkce v souvislosti s klimatickými změnami

1297

Tvorba monografie k problematice hospodaření zemědělců v méně příznivých oblastech ČR

1124

Informační toolbox pro podporu zavádění inovací v zemědělství a lesnictví jako součást AKIS ČR

1132

Rozšíření environmentálních ukazatelů v šetření FADN

1129

SMART FADN, III. etapa

1136

Závislost ceny zemědělské půdy na ANC a jednotlivých biofyzikálních kritériích

1137

Uspořádání odborné konference ÚZEI z výsledků výzkumu, které vznikly za přispění institucionální podpory
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě