Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2020

Číslo projektu: 17368/2020 OULK-OLK

Název projektu:

VISK 5 – RETROKON – Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury 2020

Agentura, vypisující organizace:

Ministerstvo kultury ČR

Doba řešení celkem:

3/2020  - 12/2020

Odpovědný řešitel:

Mgr. Marie Lísková

Řešitelský kolektiv:

Ing. Radmila Karešová, CSc., Ing. Libuše Zárubová

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2020:

V rámci projektu probíhá vytváření katalogizačních záznamů elektronicky dosud nezpracovaných částí fondu Knihovny Antonína Švehly v automatizovaném knihovním systému ALEPH. Záznamy v rozsahu jmenného popisu zpracovávají zaškolené brigádnice. Průběžně je odbornými katalogizátorkami KAŠ prováděna supervize těchto záznamů, jejich doplňování o věcný popis a odesílání hotových záznamů do Souborného katalogu ČR CASLIN.

200825-retrokon

200825-mk

200825-visk

 

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě