Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2020

CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001043

  Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2017 a 2018

  17876/2020 OULK-OLK

  VISK 9 - Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit 2020

  17648/2020-OULK-OLK

    VISK 7 - KRAMERIUS 2020 – Ochrana a digitalizace fondu

    17368/2020 OULK-OLK

    VISK 5 – RETROKON – Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury 2020

    MK-S 3455/2020 OULK

    VISK 3 - Nasazení platební brány v Knihovně Antonína Švehly

    CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0000686

    Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v České republice – II. Etapa

    TL01000071

    2018 – 2020 Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

    QK1710307

    2017–2020 Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy (Voltr)

    QK1920398

    Dualita v českém zemědělství: výhoda nebo nevýhoda pro zemědělství nové generace?
    © 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě