Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

INFORMACE K PROJEKTŮM

Rozdělení interních projektů do kategorií

1132

Rozšíření environmentálních ukazatelů v šetření FADN

1115

Nástroje řízení rizik v zemědělství a jejich úloha v ČR v kontextu SZP 2020+

1127

Poznání struktury komunálního odpadu generovaného spotřebiteli ve vybraných lokalitách II.

1126

Malý zemědělec na českém venkově: Případová studie u farem od 1 do 5 ha

1113

Mladí zemědělci v České republice

1125

Struktury exogenních proměnných v predikci

1130

Technická efektivnost potravinářských podniků

1124

Vhodný typ a forma informací poskytovaných pro uspokojení informační potřeby zemědělce

1129

SMART FADN, II. etapa

1122

Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem – dokončení

1131

Vlivy průmyslové revoluce „Industry 4.0“ na zaměstnanost v zemědělství

1121

Analýzy trhu se zemědělskou půdou (2)

1110

Nové postupy v modelování agrárního sektoru AGRO-2019

1281

Vícekriteriální hodnocení zemědělských podniků

1297

Rozvoj moderních přístupů k prediktivnímu modelování životaschopnosti zemědělských podniků v méně příznivých oblastech ČR

1119

Udržitelnost okopanin (konzumní brambory, cukrová řepa) v ČR do roku 2020 a v novém programovém období SZP 2021+

1123

Adaptace zemědělských systémů na změny klimatu
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě