Studie v roce 2019

číslo 117

Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2018

„Ročenka agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2018“ je analýzou vývoje českého AZO s třetími (tj. mimounijními) zeměmi i obchodu na jednotném trhu s ostatními členy EU. Hodnocení je provedeno jak z teritoriálního, tak komoditního pohledu. Součástí ročenky je analýza AZO ČR v členění na nezpracované a zpracované výrobky a rovněž je provedeno zhodnocení v kontextu vývoje AZO celé EU. Uvedeny jsou také podíly agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodu ČR. Posouzení konkurenceschopnosti je provedeno na základě indexů zjevných komparativních výhod (RCA). Zdrojem dat o zahraničním obchodu byla databáze Českého statistického úřadu a Eurostat. Časové řady pokrývají ve většině případů období let 2013 až 2018.

Praha: ÚZEI, 2019, ISBN 978-80-7271-238-0

Menzlová, J., Bříšková, M., Sekavová, H. (2019)

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě