Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Výzkum a projekty / Mezinárodní projekty a spolupráce / 2021 / 2019 – 2023 SHERPA: UDRŽITELNÁ PLATFORMA PRO ZAPOJOVÁNÍ AKTÉRŮ DO POLITIK ROZVOJE VENKOVA

2019 – 2023 SHERPA: UDRŽITELNÁ PLATFORMA PRO ZAPOJOVÁNÍ AKTÉRŮ DO POLITIK ROZVOJE VENKOVA

Název projektu v češtině:

Udržitelná platforma pro zapojování aktérů do politik rozvoje venkova

Název projektu v jazyce originálu:

SHERPA: Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors

ID projektu:

862448 - SHERPA - 52020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2019-1

Zadavatel:

Rámcový program pro výzkum a inovace EU - Horizont 2020

Doba řešení celkem:

4 roky
Začátek: říjen 2019, konec: září 2023

Nositel projektu:

Ecorys Brussels N.V., Belgie

Spolunositel:

Association Europeenne pour L'information sur le Developpement Local Belgie, Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes Francie, Agricultural University of Athens Řecko, Nordregio Švédsko, Stichting Wageningen Research Nizozemsko, Universita di Pisa Itálie, Universidad Politecnica de Madrid Španělsko, The James Hutton Institute Velké Británie, Johann Heinrich von Thuenen-Institut - Bundesforschungsinstitut fuer Laendliche Raeume, Wald und Fischerei Německo, Institute for European Environmental Policy Aisbl Belgie, Univerza v Ljubljani Slovinsko, European Rural Development Network Polsko (propojené třetí strany: Lithuanian Institute of Agrarian Economics Litva, Institute of Agricultural Economics – Romanian Academy Rumunsko, Research Institute of Agricultural Economics Maďarsko, Institute of Agricultural Economics Bulharsko, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Česká republika), Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna Itálie, Universidad de Santiago de Compostela Španělsko, Consulai, Consultoria Agroindustrial Lda Portugalsko, Association des Agences de la Democratie Locale Francie

Zodpovědná osoba:

Ing. Marie Trantinová, Ph.D.
další řešitelé: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Ing. Edita Turková, Mgr. Lucie Podzemná, Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., Bc. Jan Karas, Ing. Mgr. Marek Hartych, Mgr. Vít Hrdoušek

Anotace

Celkovým cílem SHERPA je shromažďovat relevantní znalosti a názory, které přispívají k formulaci doporučení pro budoucí politiky týkající se venkovských oblastí EU. Využije výsledky probíhajících a minulých výzkumných projektů (z 6. RP, 7. RP, H2020 a dalších finančních zdrojů EU a členských států) k zapojení občanů, zúčastněných stran, tvůrců politik a vědců do rozvoje strategického myšlení a praktických doporučení pro formulaci moderní venkovské politiky. Projekt: i) zhodnotí vědecké důkazy týkající se budoucí politiky venkova a výzkumných činností; ii) použijí tyto důkazy k zapojení občanů, výzkumných pracovníků a tvůrců politik na místní úrovni a na úrovni EU do debat o možnostech politiky a prioritách výzkumu, iii) využití výsledků angažovanosti k formulaci doporučení pro politiky venkova týkající se období po roce 2020 a budoucí plány výzkumu. SHERPA si klade za cíl vytvořit rozhraní politiky vědy a společnosti, které bude pokračovat i po skončení projektu. Využije sadu přístupů k interakcím vědy a společnosti ve 40 platformách pro více aktérů, které se vztahují na 20 zemí EU a na úrovni EU, a nejmodernější multimediální nástroje pro obousměrnou komunikaci s občany a představiteli v oblasti politiky. Implementační přístup SHERPA se bude řídit čtyřmi hlavními zásadami: flexibilní programování činností, které umožní včasné a pohotové přispění k tvorbě politiky, nestrannost a transparentnost; uznání rozmanitosti venkovských území EU a víceúrovňových interakcí a společným budováním.

Cíle projektu

SHERPA přispěje k rozvoji politiky ve třech hlavních oblastech:

  1. Poskytování vstupů pro tvorbu budoucích výzkumných politik se zaměřením na přípravu pracovních programů v rámci Horizontu Evropa;
  2. podpora provádění politik týkajících se venkovských oblastí v programovém období 2021–2027;
  3. podpora určování směru politiky venkova v příštím programovém období (po roce 2027). 

Aktivity v letech

2019

Kick off meeting

2020

WP5 Vytvořit MAP 1, WP6 vytvořit Dynamický plán pro MAP 1, rozvoj a implementace Dynamického akčního plánu

2021

WP5 Vytvořit MAP 2, a WP6 vytvořit Dynamický plán pro MAP 2 Rozvoj a implementace Dynamického akčního plánu pro MAP 1 a 2, monitorování a řízení pracovních workshopů, pravidelné vypracování reportů z činností.

2022

WP6 Rozvoj a implementace Dynamického akčního plánu pro MAP 1 a 2, monitorování a řízení pracovních workshopů, pravidelné vypracování reportů z činností.

2023

WP6 Rozvoj a implementace Dynamického akčního plánu pro MAP 1 a MAP 2, monitorování a řízení pracovních workshopů, pravidelné vypracování reportů z činností MAP 1 a MAP 2. WP7 Sběr a transformace výsledků do doporučení ve spolupráci se zúčastněnými stranami a osobami s rozhodovací pravomocí 

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU.

 

eu_logoThis project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 862448

sherpa_logo

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě