Úvodní strana / Výzkum a projekty / Mezinárodní projekty a spolupráce / 2019 / 2019 -2020 FARM LEVEL ANALYSIS NETWORK: FAKTORY VÝKONNOSTI FAREM

2019 -2020 FARM LEVEL ANALYSIS NETWORK: FAKTORY VÝKONNOSTI FAREM

Název projektu v češtině:

Faktory výkonnosti farem

Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem

Název projektu v jazyce originálu:

Drivers of Farm Performance

Class characteristics and structural dynamics, analysis base on Case Studies using an Empirical Approach

ID projektu:

TAD/DO/2017.47 (2019-2020)

Zadavatel:

OECD Trade and Agriculture Directorate

Doba řešení celkem:

2 roky

Nositel projektu:

OECD Trade and Agriculture Directorate

Spolunositel:

Johannes Sauer, Technical University of Munich

Zodpovědná osoba:

Ing. Vladimír Kostlivý, Dr.
další řešitelé:
Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D.

Anotace

Nový společný projekt pracovní skupiny FLA (Farm-Level Analysis) OECD na období 2017-18. Nejprve bude provedena popisná analýza charakteristik zemědělských podniků prostřednictvím vybraných ukazatelů typu velikost zemědělských podniků, specializace, diverzifikaci příjmů, agroekologické charakteristiky a dotace zdrojů, poměry vstupů, vlastnictví půdy, struktura práce a řízení, využívání zemědělských služeb, úroveň a struktura podpor zemědělských podniků. Na tomto základě budou identifikovány porovnávané klastry zemědělských podniků a to na úrovni jednotlivých zemích zapojených do projektu. Následně budou posouzeny, zvoleny a uplatněny různé ukazatele výkonnosti. Zjištění celkové produktivity faktorů (TFP) zemědělských podniků bude provedeno na základě předchozí práce OECD v této oblasti pomocí metody neparametrického indexu, případně může být dále rozšířeno. Mohou být zkoumány dílčí ukazatele produktivity, míry ziskovosti a inovací. Na základě těchto výsledků bude analyzována vazba mezi charakteristikami zemědělských podniků a jejich výkonností. Porovnání zemědělských podniků by byla analyzováno na úrovni jednotlivých zemích prostřednictvím statistických metod. Zjištění o faktorech a charakteristikách skupin podniků s vysokou a nízkou efektivností by pak byly interpretováno s ohledem na použitelnost v rámci nastavení pravidel zemědělské politiky a udržitelnosti zvyšování produktivity.

Aktivity v letech

2019

3/19      jednání skupiny APM (Agricultural Policies and Markets): projednání zprávy projektu, zahrnující všechny výsledky a reagující na připomínky delegátů ke zprávě projednávané na zasedání v květnu 2018 [TAD / CA / APM / WP (2018) 20]

11/19    jednání pracovní skupiny FLA: prezentace závěrečné zprávy a pokračování projektu

2020

5/20      jednání pracovní skupiny FLA: prezentace prvotních výsledků a další kroky

11/20    jednání pracovní skupiny FLA: návrh závěrečné zprávy

Webová stránka projektu:

https://www.oecd.org/agriculture/farm-level-analysis-network/

 

170814_logo_oecd

 

OECD Farm-Level Analysis Network

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě