Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2019

Číslo projektu: 16502/2019 OULK-OLK

Název projektu:

VISK 7 - KRAMERIUS 2019 - Ochrana a digitalizace fondu

Agentura, vypisující organizace:

Ministerstvo kultury ČR

Doba řešení celkem:

5/2019 – 12/2019

Odpovědný řešitel:

Ing. Petra Mejsnarová

Řešitelský kolektiv:

Ing. Petra Mejsnarová, Mgr. Tereza Lančová

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2019:

Záměrem Knihovny Antonína Švehly (KAŠ) je digitalizace všech významných zemědělských časopisů z vlastního knihovního fondu. Jedná se jak o zájmové časopisy (mlékařské, zvěrolékařské, chmelařské, vinařské, pivovarské), které uživatelé nejvíce vyžadují, tak o časopisy politicko-odborné, které jsou ve fondech českých knihoven ojediněle nebo sporadicky zastoupené. Základním kritériem pro zařazení titulu pro reformátování je obsahové hledisko, tj. význam pro současnou zemědělskou vědu v oblasti historie, ekonomiky a sociologie venkova. Informační potenciál této literatury je značný a jeho využití bude přístupnější díky plnotextovému vyhledávání v digitální podobě.

Letos se jedná o časopisy:

Háj: časopis pro lesníky, myslivce a přátele přírody (s přílohami Zprávy lesnické, lovecké a rybářské, Lověna, Rybářské listy, a Domácnost). Z programu VISK 7 byla v loňském roce financována digitalizace tohoto periodika z období 1872-1900. Naším cílem je zrealizovat digitalizaci zbývajících ročníků, tedy období 1901-1951 a to včetně příloh.

Časopis českých zahradníků: rozhledy ve všech odvětvích zahradnictví: orgán Spolku zahradnického pro království České pro zvelebování zahradnictví v severovýchodních Čechách, sídlem v Jičíně a vzdělávacího spolku zahradnických příručí "Roezl", který byl vydáván v období 1887-1892. Ten je možné označit za jeden z nejvýznamnějších časopisů na našem území zaměřených na zahradnictví. Přesto však dosud nebyl zdigitalizován. Naše knihovna má ve fondu všechny ročníky, které kdy byly vydány.

Pro zpomalení degradačních procesů jsou tyto ohrožené svazky ukládány do krabic ze speciální alkalické lepenky.

Pro stanovení dalších možností ochrany fondu ohroženého degradací nekvalitního papíru pokračujeme v měření kyselosti fondu.

https://kramerius.uzei.cz

 

logo_retrokon_1.jpglogo_mk_cz.png

 

logo_visk.png
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě