Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2019

Číslo projektu: QK1920398

Název projektu:

Dualita v českém zemědělství: výhoda nebo nevýhoda pro zemědělství nové generace?

Agentura, vypisující organizace:

NAZV MZe

Doba řešení celkem:

3 roky, 1.1.2019 – 31.12.2021

Nositel projektu:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Spolunositel:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Odpovědný řešitel:

Ing. Tamara Rudinskaya, Ph.D.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Michaela Lekešová, Ing. Vladimír Kostlivý, Dr., Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D., Ing. Martina Rušarová

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl vyplnit mezeru v oblasti aplikovaného zemědělského výzkumu zpracováním komplexní analýzy produktivity a efektivnosti českého zemědělství a vyvinout modelový/metodický nástroj pro posouzení vlivu současných a budoucích politik. Specifické cíle projektu jsou: (i) Zpracovat detailní rozbor produktivity, efektivnosti a jejich zdrojů dle velikosti a výrobního zaměření podniků, (ii) Identifikovat úroveň udržitelnosti hospodaření s přírodními zdroji a potenciál udržitelného růstu zemědělství, (iii) Zhodnotit míru ziskovosti dle velikostních skupin a výrobního zaměření a identifikovat její zdroje, (iv) Zpracovat analýzu vztahu mezi produktivitou a zahraničním obchodem, (v) Vyvinout modelový/metodický nástroj pro posouzení vlivu současných a budoucích politik/opatření.

Věcný a časový postup řešení úkolu:

2019

Vytvořit databázi potřebných sekundárních dat pro analýzy, odvodit konceptuální model, aplikovat model v odhadu produkční technologie, produktivity a efektivnosti; odvodit konceptuální model zohledňující environmentální dimenzi zemědělské činnosti ve vztahu k produktivitě a umožňujícího analýzu vlivu počasí na transformační proces; odvodit konceptuální model pro analýzu vztahu mezi produktivitou a zahraničním obchodem.

2020

Aplikovat konceptuální model zohledňující environmentální dimenzi zemědělské činnosti ve vztahu k produktivitě a umožňujícího analýzu vlivu počasí na transformační proces; aplikovat konceptuální model pro analýzu vztahu mezi produktivitou a zahraničním obchodem.

2021

Diseminace výsledků projektu.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě