Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2019

Číslo projektu: TL01000071

Název projektu:

2018 – 2020 Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

Agentura, vypisující organizace:

Technologická agentura ČR, program ÉTA

Doba řešení celkem:

2,5 roku, 1.3.2018 – 31.8.2020

Nositel projektu:

Technologické centrum Akademie věd České republiky

Spolunositel projektu:

MEDIAN s.r.o., Zachraň Jídlo, z.s., Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Odpovědný řešitel:

Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Marcela Tuzová, Ph.D.

Věcný a časový postup řešení úkolu:

logo_redpot_s

 

Snížení potravinových ztrát, omezení plýtvání potravinami a předcházení vzniku potravinového odpadu je v zájmu potravinové politiky České republiky i ostatních států EU.

Cílem projektu RedPot bylo navázat na doporučení pro mapování a sledování potravinových ztrát ze sociálního, ekonomického a environmentálního hlediska, která byla vypracována v rámci evropského projektu EU FUSIONS, a navrhnout opatření pro jejich snížení ve veřejném stravování v České republice. V rámci projektu byl i) kvantifikován potravinový odpad (ztráty) ve vybraných řetězcích jídelen a restaurací s rychlou obsluhou, proveden odhad množství odpadu a ztrát v celém segmentu rychlého stravování v ČR; ii) byly identifikovány příčiny potravinových ztrát ve vybraných provozovnách a z nich odvozeny obecné faktory, které způsobují potravinové ztráty v jídelnách a rychlém občerstvení; a iii) byla navržena opatření pro redukci potravinového odpadu / ztrát v segmentu veřejného stravování pro praxi, podpůrné (nevládní) organizace a statní správu. Výsledkem je vytvoření odborného podkladu z oblasti omezení potravinových ztrát pro kvalifikované politické rozhodování státní správy a tvůrců politik a současně návrh inovací technologických a organizačních postupů vybraných řetězců veřejného stravování. Výsledky měření objemu ztrát, příčiny ztrát a doporučení k jejich snížení jsou shrnuta v příručce „jak šetřit jídlem: příručka redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování“ a na plakátu „jak šetřit jídlem: doporučení pro jídelny a rychlá občerstvení“.

Příručka a plakát jsou k dispozici zde

Plakát

Příručka

 

Využitím výzkumných a participativních metod projekt přispěl ke spolupráci podnikatelské, akademické, neziskové i rozhodovací sféry.

Projekt (č. 2018TL01000071 s názvem Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování) byl řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR, z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

logo_tacr_zakl_ok.jpg

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě