Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2019

CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0000686

Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v České republice – II. etapa
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě