Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2019

QK1710307

2017–2020 Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy (Voltr)

QK1920398

Dualita v českém zemědělství: výhoda nebo nevýhoda pro zemědělství nové generace?

CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0000686

Personální a technické zajištění pro sběr dat v akvakultuře v České republice – II. etapa
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě