Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů Hrubá přidaná hodnota podniku, Výkony a Hodnota zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ) pro účely monitoringu a hodnocení Programu rozvoje venkova za rok 2018

Číslo úkolu: 4231

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D., Ing. Jana Macháčková

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Zjištěné hodnoty výše uvedených indikátorů budou vykazovány Evropské komisi v rámci výroční zprávy Programu rozvoje venkova.

Ke zjištění hodnoty předpokládáme zejména následující činnosti:

a) Upřesnění metodiky kontrafaktuální analýzy pro výpočet monitorovacího indikátoru R2 vytvořené v rámci TÚ 17/4231/2017. Literární rešerše používaných metod hodnocení dopadů podpor z PRV.

b) Výpočet hodnot indikátorů pro ŽOP 2016 na základě dat předaných z IS SZIF, revize datových položek v monitorovacích listech.

c) Ověření vypočtených hodnot na základě dat dostupných z jiných zdrojů (FADN, databáze Bisnode Albertina apod.)

Součástí tematického úkolu jsou také konzultace se zpracovatelem průběžného hodnocení PRV při odpovědi na hodnotící otázku za použití výše uvedených ukazatelů.

Struktura a termíny výstupů

a) Název výstupu: Metodika výpočtu monitorovacího indikátoru R2

Termín: únor 2018

b) Název výstupu: Výpočet hodnot monitorovacích indikátorů a ověření vypočtených hodnot na základě dat dostupných z jiných zdrojů

Termín: IV. Q 2018 v závislosti na dostupnosti dat z IS SZIF dle realizace projektů

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě