Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Zemědělský poradenský systém ČR jako součást evropského Farm Advisory System (FAS)

Číslo úkolu: 4404

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Ing. Luboš Blažek

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

a) Zvyšování odborné způsobilosti poradců – transfer poznatků vědy a výzkumu v rámci vzdělávacího programu poradců akreditovaných MZe (prioritní témata: semináře a podle potřeby ukázky v terénu). K akcím budou zajištěny odpovídající prostory včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

Aktualizace Kontrolních listů1), příprava a vydání metodik a metodických pomůcek pro poradce, příprava zkušebních testů, analýzy.

b) Akreditace nových poradců dle Směrnice2) v souladu s poradenským systémem MZe a potřebami praxe ‑ administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru poradců akreditovaných MZe (Registr) a vystavení certifikátů. Spolupráce s autorizovanou osobou (autorizovaným zástupcem) v rámci poradenských profesních kvalifikací. K zasedání akreditační komise zajištění odpovídajících prostor včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

c) Rozšíření akreditace poradců vedených v Registru o další oblasti/podoblasti akreditace dle Směrnice2) - administrace, vlastní akreditace, zapsání do Registru a vystavení certifikátů. K zasedání akreditační komise zajištění odpovídajících prostor včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

d) Reakreditace poradců ‑ prodloužení akreditačního certifikátu dle platné Směrnice. K zasedání akreditační komise zajištění odpovídajících prostor včetně technického vybavení, občerstvení a dalších služeb.

e) Aktualizace webových stránek ÚZEI
www.agroporadenstvi.cz tvořící informační podporu pro poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova.

f) Vedení Registru na základě pověření Ministerstva zemědělství.

g) Kontrola poradců vedených v Registru dle Směrnice2)

· kontrola poskytovaného poradenství na místě u klienta a/nebo kontrola v sídle poradce,

· kontrola účasti poradců na vzdělávacích akcích (dle vlastního výběru poradce) registrovaných u Správce Registru,

· kontrola Deníků poradců.

h) Další činnosti Správce Registru podle Směrnice2).

i) Úprava Registru podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR).

j) Propagace poradenského systému MZe – účast na výstavách, zajištění propagačních letáků, materiálů studijní podpory atd.

k) Činnosti spojené s plněním Koncepce poradenského systému MZe:

- funkce koordinátora (koordinace činností poradenských subjektů),

- spolupráce s rezortně zaměřenými NNO především v oblasti přenosu informací,

- člen Koordinačního výboru (řízení implementace Koncepce).

l) Spolupráce na administraci dotačního titulu 9.F.e. Regionální přenos informací.

Specifikace a případná konkretizace aktivit bude řešena na pravidelných kontrolních dnech tematických úkolů.

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a – k)

Termín: červenec 2018, leden 2019

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě