Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - tržní statky

Číslo úkolu: 4106

Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Chaloupka

Spoluřešitelé: kolektiv pracovníků úseku Věda a výzkum

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a. Aktualizace a případné rozšíření databáze ekonomických ukazatelů (popř. rentability) zemědělských komodit a variabilních vstupů (vstupy a výstupy projektů) ve struktuře použité v Pravidlech operací 4.1.1 a 4.2.1, ve spolupráci se SZIF. Podklady mají sloužit pro výpočet finančního plánu projektů PRV.

b. Příprava a posouzení alternativních metod pro hodnocení efektivity projektů PRV (včetně nezemědělských) ve spolupráci se SZIF, tj. dopracování kalkulátoru pro výpočet finanční analýzy projektů.

c. Návrh použití v praxi v rámci Pravidel pro poskytování dotací).

d. Definice pravidel pro použití cen externalit v CBA

e. Vyhodnocení využití kalkulátoru v návaznosti na podané žádosti o dotaci

Struktura a termíny výstupů

1. Aktualizace kalkulátoru pro výpočet finanční analýzy projektů a pilotní průzkum ohledně funkčnosti kalkulátoru na vzorku vybraných projektů a návrh použití v praxi v rámci Pravidel pro poskytování dotací

Termín: červen 2018

2. Vyhodnocení využití kalkulátoru v návaznosti na podané žádosti o dotaci

Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě