Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů

Číslo úkolu: 4430

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Bajnar

Spoluřešitelé: Ing. Josef Kořínek, Otakar Krištoufek, Bc. Jana Pudilová

Odpovědný pracovník: Ing. Vojtěch Karpíšek

Věcný obsah úkolu

a) Zajistit provoz a nutnou systémovou základní údržbu multiportálového redakčního systému, který je základem informační podpory napříč ostatními aktivitami konanými pro MZe.

b) Udržet požadovanou garantovanou dostupnost systému na úrovni 96 %, tzn., že bude uživatelům dostupný minimálně 96 % času v každém kalendářním měsíci.

c) Uživatelům multiportálového redakčního systému poskytovat technickou podporu a dle požadavků zabezpečovat proškolení k redakčnímu systému.

d) Aktualizace a tvorba nových aplikací dle požadavku MZe.

Struktura a termíny výstupů

Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–d).

Termín: červenec 2018, leden 2019

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě