Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU

Číslo úkolu: 4301

Odpovědný řešitel: Ing. Josef Hanibal

Spoluřešitelé: pracovníci úseku Kontaktní pracoviště FADN

Odpovědný pracovník: Ing. Ota Zajíček, MBA

Věcný obsah úkolu

a. Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR.

b. Organizování výběrového šetření hospodářského výsledku podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2016 v síti FADN.

c. Vykonávání funkcí Kontaktního pracoviště FADN ČR v duchu nařízení Rady EU 1217/2009.

Struktura a termíny výstupů

1. Výsledky výběrového šetření - podklad pro zpracování ZZ 2018.
Termín: prosinec 2018

2. Výběrové šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2017 v síti FADN (Samostatná příloha Zprávy o stavu českého zemědělství 2017).
Termín: prosinec 2018

3. Předání podnikových dat a výstupů pro DG-AGRI dle požadavků Komise FADN.
Termín: prosinec 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě