Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Využití podkladů zaslaných v rámci dotačního programu 19 - vyhodnocení

Číslo úkolu: 4125

Odpovědný řešitel: Ing. Tamara Rudinskaya, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Jiří Pokorný, RNDr. Pavel Froněk,CSc., Ing. Iveta Bošková, Ph.D., Ing. Petr Novotný

Odpovědný pracovník: Ing. Miluše Abrahamová

Věcný obsah úkolu

Analýza a vyhodnocení poskytnutých dat pověřenou osobou podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů – Českomoravskou společností chovatelů. Soubor dat byl pořízen v rámci dotačního programu 19.A.b.2. dle Zásad a týká se produkce mléka, informací z oblasti ekonomické, zootechnické, technologické a organizační.

Struktura a termíny výstupů

Cílem výstupu by měl být jeden výstup - analýza a vyhodnocení jednotlivých informací, jejich četnosti a vlivu na kvalitu získávání produkce, vlivu na zpeněžování mléka, užití léčiv v závislosti na diagnóze a vlivu na zdravotní stav dojnic.

V písemné a elektronické podobě, v termínu do konce měsíce června 2018.

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě