Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2018

Název úkolu:

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)

Číslo úkolu: 4228

Odpovědný řešitel: Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Martin Plášil, Ph.D., JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

a. Analýza ekonomické pozice malých a středních podniků (MSP) CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11 a posouzení rozvoje regionální produkce v ČR.

b. Analýza vývoje výkonnosti CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11 včetně srovnání s EU u dostupných indikátorů.

c. Finanční analýza CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11, systém podpory potravinářských výrob.

d. Vývoj zaměstnanosti a mezd CZ-NACE 10 a CZ-NACE 11.

Struktura a termíny výstupů

1. Analýza ekonomické pozice MSP výroby potravinářských výrobků a výroby nápojů a posouzení rozvoje regionální produkce v ČR.
Termín: červenec 2018

2. Analýza výkonnosti a efektivnosti výroby potravinářských výrobků a výroby nápojů v ČR (studie k bodům b. až d. věcného obsahu úkolu).
Termín: říjen 2018

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě